top of page

הנצחה

"בעקבות הגמל" - טיול גמלים

טל מאוד אהבה גמלים.
ביולי 2003 כארבעה חודשים לאחר מותה של טל יזמו חבריה לכתה מסע גמלים לזכרה. וכך בסוף יולי יצאנו כ – 40 איש (משפחתה של טל, חבריה ודניאלה המחנכת שלה) ליומיים למדבר. ביום השני לטיול כולם רכבו על גמלים (וגם חמורים) אל גבעת גורדי – שם נערך טקס לזכרה. מאז נערכו עוד כמה טיולים לזכרה.

סטיקר "החיוך של טל לא קמל"

הוריה של טל בעזרת המכללה לעיצוב גרפי "תילתן" ,חיפה, הפיקו מדבקה המשלבת את החיוך של טל ואהבתה לגמלים. הגמל המופיע על גבי המדבקה צוייר ע"י טל ביומנה.

"תחרוטל"

בשנת2003, 3 חודשים לאחר הפיגוע, התקיימה ה"תחרוטל" הראשונה:  תחרות שחייה בספורטן חיפה. מאז בכל שנה עד היום מתקיימת התחרות החול המועד סוכות. במקום ניטע עץ  לזכרה ונקרא "הצל של טל". 
ב-2014 חלה העץ ב"חדקונית הדקל" ובמקומו ניטע עץ זית.

סולומון - תלמיד מגמת אומנות בתיכון עירוני ה' - צייר את טל

"קו פרשת המים"

ב- 2013 , יום השנה העשירי למותה של טל הפיקו שתי תלמידות י"ב ממגמת תקשורת בעירוני ג' סרט על טל.

הוריה של טל בסרט זיכרון - הופק ע"י בית ספר עירוני ה'

"הגמל של טל" -  בשדרות מוריה
בסוכות 2008 בעזרתה של מכללת "תלתן" הוצב ציור ענק של הגמל של טל ומי שרצה יכול היה לצבוע.

"שלושת האבות"
יוסי צור, רון קרמן ויוסי מנדלביץ.
יוסי ויוסי שכלו את בניהם - אסף צור ויובל מנדלביץ בפיגוע יחד עם טל קרמן.
הנסיבות הפגישו אותם והם הפכו לחברים טובים.

שרה זלאטה הנציחה אותם בציור זה.

bottom of page