top of page

הגמל של טל

צבע את הגמל של טל

טל מאוד אהבה גמלים. ביומנה טל ציירה גמל, אך לא צבעה.
מפעל הנצחה זה חובק עולם. עד היום נצבעו לזכרה כ - 15000 גמלים מכל רחבי העולם.
לפניכם תמונת הגמל שטל ציירה . ניתן לצבוע את הגמל בתוכנה גרפית או להדפיס את הגמל ולצבוע. תוכלו לשלוח אלינו דרך "צור קשר" ואנו נציג אותו בדף הפייסבוק המיועד למפעל הנצחה זה.

תוכלו גם להעלותו בעצמכם כאן

או לצבוע באמצעות האפליקציה:

  • Facebook

שיעור אחר - "הגמל של טל"
עמותת "שיעור אחר" חיברה שיעור להנצחת זכרה של טל.מטרות השיעורהתלמידים יבינו את חשיבות ההנצחה ויכירו דרכים שונות להנצחה, ובכללן את פרויקט ההנצחה של טל קרמן ז"ל.התלמידים יכירו ביכולתם להעביר מסרים באמצעות רשת האינטרנט ויסייעו בפרויקט ההנצחה "הגמל של טל".התלמידים יעמדו על מרכזיותו של ערך החיים בחברה הישראלית ועל החשיבות ההגנה עליו. מערך השיעור מצוי בקובץ שלהלן

 

חלק מהגמלים שנצבעו המהלך השנים

bottom of page